Cennik za korzystanie z krytej pływalni będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim (za godzinę basenowa 40 min.)

*od podanych cen przysługuje jedna z poniższych zniżek w wymiarze:

  1. 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Seniora
  2. 50% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca uprawnionych do pakietu Dużej Rodziny
  3. 10% dla osób posiadających Pruszczańską Kartę Mieszkańca

Uwaga: Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa, weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego na podstawie legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.

BASEN


CENNIK DLA GRUP

Rodzaje najemcówpon. – pt.
7.00 – 8.00
pon. – pt.
8.00 – 15.00
pon. – pt.
15.00 – 22.00
Dni wolne od pracy
sobota, niedziela, dni świąteczne
8.00 20.00
Stowarzyszenia, Fundacje, Organizacje Pozarządowe380 zł z VAT380 zł z VAT380 zł z VAT380 zł z VAT
Szkoły i placówki publiczne prowadzone przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański (rozliczenia między jednostkami na rzecz Miasta)1,00zł1,00zł1,00zł1,00zł
Godziny do dyspozycji dyrektora szkoły
(8 godzin basenowych tygodniowo)
1,23 zł z  VAT1,23 zł z  VAT1,23 zł z  VAT1,23 zł z  VAT
Pozostałe szkoły380 zł z VAT380 zł z VAT380 zł z VAT380 zł z VAT
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą biorące udział w konkursie ofertod 630 zł z VATod 630 zł z VATod 630 zł z VATod 630 zł z VAT


KARNETY DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH

Sprzedaż karnetów na krytą pływalnię odbywa się w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 13.00.
Informacje o karnetach – telefon 58 682 36 08, telefon na krytą pływalnię 58 682 24 80.

RODZAJ KARNETUCENA (BRUTTO)
MIESIĘCZNY NORMALNY – 4 wejścia88 zł *
MIESIĘCZNY ULGOWY – 4 wejścia (niepełnosprawni, młodzież do lat 16, renciści i emeryci)72 z ł*
MIESIĘCZNY RODZINNY – 4 wejścia (minimum 1 dziecko do 16 roku życia maksymalnie 2 opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę)72 zł *
KWARTALNY NORMALNY – 12 wejść252 zł *
KWARTALNY ULGOWY – 12 wejść (niepełnosprawni, młodzież do lat 16, renciści i emeryci)204 zł *
KWARTALNY RODZINNY – 12 wejść (minimum 1 dziecko do 16 roku życia maksymalnie 2 opiekunów (rodziców) cena za 1 osobę)204 zl *
PÓŁROCZNY NORMALNY – 24 wejścia480 zł *
PÓŁROCZNY ULGOWY – 24 wejścia (niepełnosprawni, młodzież do lat 16, renciści i emeryci)384 zł *
PÓŁROCZNY RODZINNY – 24 wejścia (minimum 1 dziecko do 16 roku życia maksymalnie 2 opiekunów/rodziców cena za 1 osobę)384 zł *


BILETY INDYWIDUALNE

RODZAJ BILETUCENA (BRUTTO)
NORMALNY22 zł *
ULGOWY i RODZINNY18 zł *
WAKACYJNY (obowiązauje od 1 lipca do 31 sierpnia; bilety normalny, ulgowy i rodzinny nie obowiązaują od 1 lipca do 31 sierpnia)11 zł *

SAUNA


BILETY JEDNORAZOWEGO WSTĘPU

ZA 1 GODZINĘZA 1,5 GODZINYZA 2 GODZINY
40zł/1os.50zł/1os.60zł/1os.


KARNETY

1 GODZINA1,5 GODZINY
2 GODZINY
40zł/1os.50zł/1os.60zł/1os.

Skip to content